Polityka prywatności - Dr Meyer
Dr Meyer

Polityka prywatności

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej www.drmeyer-shoes.com jest Sławomir Baran prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „BASMA” UL. Radłowska 16, 88-170 Pakość , NIP 556-175-77-43, REGON 340458112

1.2. Dane osobowe Klienta-Usługobiorcy, o których mowa są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku ( Dz. U.nr. 144 poz 1204 ze zm.).

§ 2

Sposób, cel i zakres gromadzenia danych

2.1. Dane przetwarzane przez Administratora są gromadzone w sposób automatyczny jako dane niespersonalizowane, które mają charakter eksploatacyjny:

2.1.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

2.1.2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

2.1.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.2. Dane gromadzone przez Administratora są podawane przez Usługobiorców w procesie rejestracji Konta klienta:

2.2.1. Imię i nazwisko albo nazwa.

2.2.2. Adres.

2.2.3. Numer telefonu.

2.2.4. Adres e-mail.

2.2.5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

2.2.6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

2.3. Administrator pozyskuje dane klientów celem:

2.3.1. Zawarcia, wykonania, zmiany, rozwiązania Umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą

2.3.2. Zawarcia, wykonania, zmiany, rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą

2.3.3. W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym z usług dostawy towaru przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępni dane osobowe Klienta spedytorowi realizującego przesyłki na rzecz Sklepu internetowego. Dane osobowe zostaną przekazane w zakresie i na czas nie dłuższy niż jest to konieczne do dokonania dostawy.

2.3.4. W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie internetowym z elektronicznych form płatności bądź kartą płatniczą Administrator udostępnia dane osobowe klienta podmiotowi obsługującemu płatności w sklepie internetowym w zakresie i na czas nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji płatności.

§ 3

Podstawa przetwarzania danych

3.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania umowy kupna sprzedaży.

3.2. Przetwarzanie danych przez Administratora jest konieczne do realizacji Umowy kupna sprzedaży

§ 4

Prawo dostępu do danych osobowych i ich zmiany

4.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany, tzn:

  1. a) może poprawiać,
  2. b) uaktualniać
  3. c) uzupełniać
  4. d) usunięcia, jeśli są niezupełne, nieprawdziwe, niekompletne lub zostały

zgromadzone z naruszeniem obowiązującego prawa

4.2. Aby realizować uprawnienia, o których mowa powyżej można skorzystać z opcji w Koncie klienta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości mailem na adres: slawas.b@vp.pl

§ 5

Postanowienia końcowe

5.1. Administrator stosuje organizacyjne oraz techniczne środki ochrony pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń i kategorii danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed osobami nieuprawnionymi, zabraniem i przetwarzaniem przez osobę nieuprawnioną z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Administrator udostępnia techniczne środki uniemożliwiające osobom nieuprawnionym zbierania i przetwarzania danych osobowych klientów- usługobiorców.

5.3. W ramach technicznych środków ochrony danych Administrator udostępnia:

5.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

5.2.2. Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego.

5.2.3. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

5.2.4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.